dissabte, 7 de desembre de 2013

Competencies digitals dels mestres

En altres països existeixen indicadors que ajuden a avaluar les competències digitals dels mestres. Això seria necessari a Espanya perquè ajudaria a avaluar els punts on es troben els docents amb la finalitat d'incorporar les competències necessàries a treballar dins els plans de formació inicial i dins els plans de reciclatge. 

Segons la investigació ACOT existeixen cinc fases per on passen els mestres quant a les seves competències digitals. Aquestes fases no són immediates i es tarda entre 3 i 5 anys en assolir-les:

Primera fase. ACCÉS. Aprendre l’ús base de les noves tecnologies (dura un any con a mínim).

Segona fase. ADOPCIÓ. Fer el mateix que es feia abans, però amb els ordinadors (ús de tecnologia però cero innovació didàctica).

Tercera fase. ADAPTACIÓ. S’integren les noves tecnologies augmentant la productivitat i el ritme de feina. Representa una millora del procés.

Quarta fase. APROPIACIÓ. Experimentar noves maneres de treballar, didàcticament parlant, emprant les noves tecnologies.

Cinquena fase. INNOVACIÓ. Mestres que utilitzen la tecnologia com mai s'havia fet avanç. Creen noves metodologies partint de les noves tecnologies.

Concretament, crec que hem trobo entre la tercera i quarta fase, ja que he millorat el ritme i la productivitat a l’hora de realitzar tasques durant els meus estudis de grau i, en part, també he dissenyat activitat, projectes, etc. on s’empren les noves tecnologies per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. També, el fet de treballar amb la plataforma Moodle m’ha immers en noves formes de treballar i d’aprendre.

La incorporació de les TIC a l'àmbit educatiu

Després d’aquest temps aprofundit sobre l’ús i les aplicacions de les noves tecnologies dins l’àmbit educatiu hem de realitzar un núvol de paraules emprant aquelles que ens venen al cap quan reflexionem sobre aquest tema.

Particularment, hem d’emprar l’eina Wordle (www.wordle.net) per a realitzar-la. Emprant aquesta eina podem realitzar una representació visual per a definir un concepte. És una forma original i atractiva de plasmar paraules fonamentals relacionades amb un tema concret. Per si no coneixeu aquesta eina us deixo un enllaç a la Guia d’ús del Ministeri d’Educació.
 
Aquest és el meu Wordle

<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/7364353/TIC"      title="Wordle: TIC"><img      src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/7364353/TIC"      alt="Wordle: TIC"      style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a>