dilluns, 25 de novembre de 2013

Societat de la informació, tecnologies digitals i educació

En aquesta lectura, Manuel Area aborda alguns dels problemes i reptes educatius en relació a la societat de la informació en la que vivim. Quan fa referència al concepte d’educació, no es refereix només a una necessitat de la infància i la joventut, sinó que inclou l’edat adulta, ja que considera que la situació actual requereix d’una educació contínua de tota la població per tal d’avançar en el desenvolupament polític, social, cultural i econòmic.

Aquesta situació social la considera una “tercera revolució industrial”, ja que suposa una profunda transformació econòmica, social i cultural relacionada amb l’aparició de les noves tecnologies. Cada vegada més, els interessos dels diferents agents socials es projecten entorn les noves tecnologies, el concepte de globalització i la ideologia neoliberal, imposada pels EUA.

L’actual sistema capitalista ha afavorit el accelerat desenvolupament de les tecnologies digitals, ja que la tecnologia provoca un consum en massa: la gent compra les darreres novetats, es prioritza la compra de tecnologia davant necessitat més bàsiques, la gent s’endeuta per comprar tecnologia, etc. També, la publicitat i les noves maneres de comunicació mitjançant les xarxes socials fan que la població senti la necessitat de consumir tecnologia.


Davant aquest nou model trobem diferent perspectives: la mercantilista, que defensa que la societat de la informació suposarà una major benestar social; la crítica-política, que defensa que la tecnologia ha d’esdevenir un servei pel desenvolupament social i no ha d’estar controlat per grans institucions; la tecnocentrista, que defensa que les noves tecnologies seran l’eix central del canvi social i la apocalíptica, que veu en les tecnologies el fi dels ideals i valors humans. Personalment, crec que hem d’arribar a un equilibri entre les diferents postures a l’hora d’analitzar el fenomen de les noves tecnologies.

Per altra part, l’autor inclou la seva visió davant les noves tecnologies en un apartat que crec que defineix molt bé les conseqüències de l’actual model de societat: “Llums i ombres de les noves tecnologies”. Aquest concepte deixa entendre que, malgrat totes les avantatges que ens aporten les noves tecnologies, també hem de tenir present les desavantatges que comporten.

Per citar algunes avantatges podem dir que faciliten la comunicació entre les persones rompent les barreres espacials i temporals, permet l’accés a gran quantitat d’informació, accedir a biblioteques, arxius, bases de dades, etc. També, milloren la qualitat dels serveis i ofereix noves formes de producció i nous llocs de feina.

Per altra part, trobem la part contrària, les desavantatges. Entre algunes podríem citar l’uniformisme cultural en detriment de la diversitat, la sobredosis d’informació, la dependència cap a la tecnologia, la bretxa digital, la pèrdua de privacitat, la substitució de llocs de feina de persones no qualificades per màquines, etc.

Davant aquest nou model social, les institucions educatives han de respondre de manera adequada. Per això, és necessari un canvi en la metodologia tradicional i en la concepció de l’infant que ha de passar a ser el protagonista del seu aprenentatge. Les noves tecnologies esdevindran eines per a arribar a la informació i el mestre serà un guia que acompanyarà a l’infant i planificarà situacions riques d’aprenentatge. Serà necessari que l’infant aprengui a cercar, analitzar, constatar i sintetitzar la informació que trobi.

L’educació segueix essent el motor del canvi social i, actualment, la societat requereix que les institucions escolar s’adaptin a l'actual societat de la informació. Però l’escola té l’obligació d’educar amb i per les noves tecnologies, és a dir, ha d’afavorir el desenvolupament de persones amb les aptituds necessàries per a emprar les noves tecnologies, però també persones responsables i crítiques amb el seu ús.

Area, M. (2002). Sociedad de la información, tecnologies digitales y educación. Recuperat el 20 de novembre de 2013: http://www.tecnoedu.net/lecturas/materiales/manual_area/tema1.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada