dimarts, 5 de novembre de 2013

El plaer d'emprar les TIC a les aules d'Infantil

L'article "El placer de usar las TIC en el aula de Infantil" d'Asorey Zorraquino, E. i Gil Alejandre, J., ens ofereix algunes propostes motivants que poden ajudar a integrar les TIC com a eines quotidianes dins els processos d'ensenyament-aprenentatge a l'etapa d'Educació Infantil. 

Els autors ens proposen la introducció de les TIC com a part integrant dels projectes de feina que es donin a les aules i no com a objectes que emprem de manera aïllada, com a premi o en esdeveniments especials. 

Per arribar a la integració definitiva de les noves tecnologies dins les aules, no basta amb la mera presència dels ordinadors, sinó que és necessari un canvi a nivell metodològic i organitzatiu de la pràctica diària.

En primer lloc, s'han de realitzar canvis en l'organització dels recursos i dels espais. És necessari comptar amb connexió a Internet i, preferiblement, hem de crear un racó per a l'ordinador (que faciliti el treball individual o en grup) i un espai per a projectar.

En segon lloc, hem de reestructurar el temps, permetent certa flexibilitat i preveient períodes per a treballar amb les noves tecnologies, per a fer exposicions, per a la recerca d'informació, etc. De la mateixa manera, el mestre també ha de preveure temps dins el seu horari per a la formació i la creació de material multimèdia propi.

En tercer lloc, hem de tenir en compte el tipus d'agrupament per treballar tant l'autonomia com la socialització i la interacció dels alumnes. Per això, les nostres propostes hauran de contemplar diferents agrupacions: de forma individual, parelles, petit grup i gran grup.

Per altra part, els autors ens donen algunes idees per a treballar amb les TIC a les aules d'Educació Infantil. Alguns exemples són:

  •  Emprar programes per a l'escriptura i la lectura (reconeixement de lletres i d'algunes tecles com l'enter, el tabulador, l'esborrador, etc.)
  • Resolució de dubtes mitjançant la recerca per la xarxa (cercar, seleccionar i contrastar informació).
  • Visualització d'imatges, mapes, dibuixos, documentals, pel·lícules, etc. relacionades amb el projecte treballat.
  • Presentacions atractives que complementin els aprenentatges del grup.
  • Emprar càmeres de vídeo per a enfocar (com amb un microscopi) feines, llibres, petits animals, flors, etc.
  • Programes de so per a treballar l'expressió oral i la lectura (enregistrament de cançons, endevinalles, contes, poemes, etc.). D'aquesta manera, els propis alumnes podran avaluar els seus processos.
  • Internet com a eina de comunicació: correu electrònic, càmera web, blocs, etc.

Personalment, crec que aquest article pot ajudar als docents actuals i als futurs mestres, com nosaltres, a augmentar la motivació envers les noves tecnologies, ja que ens proporcionen idees molt atractives i creatives. Això en farà reflexionar sobre si s'està donant un bon ús als ordinadors, pissarres digitals, tabletes, etc. amb que compten avui dia, tant a les escoles com a les llars.

En definitiva, tota la comunitat educativa ha de caminar cap a una nova cultura tecnològica on els alumnes es caracteritzen per una nova forma d'aprendre i de processar la informació. En el futur, aquest alumnes no només hauran de saber emprar les TIC, sinó que hauran de ser capaços d'emprar les noves tecnologies de manera creativa, positiva i crítica.

Asorey Zorraquino, E. i Gil Alejandre, J. (2009, 12 de novembre), El placer de usar las TIC en el aula de Infantil (Versió electrònica). Tribuna Abierta. Recuperat el 5 de novembre de 2013 de: http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n12-asorey-zorraquino.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada