dimecres, 6 de novembre de 2013

5 claus per a una bona integració de les TIC als centres docents

A l'article de Marquès Graells P., "5 claves para una buena integración de las TIC en los centros docentes", podem trobar de manera clara i sintètica quines són les consignes mínimes perquè es pugui donar una veritable integració de les noves tecnologies dins les escoles.

La lectura ens proposa 5 claus que emergeixen dels resultats de vàries investigacions i dels seguiments a les Administracions Educatives que ha realitzat el Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.

A continuació, mencionaré les 5 claus que s'han de tenir en compte per a una integració adequada de les TIC, és a dir, perquè les noves tecnologies esdevinguin eines que contribueixin a la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge:

1. Comptar amb les bases tecnològiques necessàries: pissarra digital , un ordinador amb connexió a Internet i un projector a cada aula, algun ordinador més a l'aula per a activitats de suport, aules d'informàtica amb un ordinador per a cada alumne o per a cada parella, Intranet educativa (per a compartir recursos i comunicar-se amb la comunitat educativa), biblioteca amb ordinador i que cada infant tingui un ordinador amb connexió a casa seva.

2. Coordinació i manteniment dels recursos TIC per a que estiguin sempre operatius i disponibles. L'ús d'aquest recursos ha de ser bàsic i intuïtiu, tant pel professor com per l'alumne.

3. Recursos didàctics adequats. Per això, el professorat haurà d'avaluar els recursos i tenir a l'abast portals i plataformes de referència (editorials, Administracions Educatives, comunitats virtuals de professors, etc.).

4. Suport de l'equip educatiu i de la comunitat educativa. Aquestes experiències amb les noves tecnologies no s'ha de limitar a fets puntuals liderats per alguns professors, sinó que ha de ser una tasca consensuada i coordinada entre tots els agents educatius.

5. Adequada formació del professorat, ja que si els mestres realment coneixen l'ús i les avantatges que les noves tecnologies poden aportar a la seva tasca, això farà que augmenti la seva motivació i desenvoluparan una actitud més positiva cap a les TIC.


Marquès Graells, P. (2007, 26 de novembre). "5 claves para una buena integración de las TIC en los centros docentes". Organización de Estados Iberoamericanos. XXII Semana Monográfica de la Educación. Recuperat el 6 de novembre de 2013 de: http://www.oei.es/tic/santillana/marques.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada