dimarts, 15 d’octubre de 2013

Experiència amb les TIC: CEIP Can Cantó

La metodologia emprada al CEIP Can Cantó (Eivissa) és un gran exemple d'Educació 2.0, és a dir, les noves tecnologies estan immerses dins el procés d'ensenyament-aprenentatge i fan que aquest sigui significatiu i dinàmic. Els infants no només aprenen a utilitzar les noves tecnologies, sinó que les empren com a eines per a construir el seu propi aprenentatge.

A la seva website (https://sites.google.com/site/lesticalceipcancanto/) ens expliquen com empren les TIC a la seva escola i ens proporcionen un gran recull d'experiències i recursos que ens poden servir per motivar-nos a introduir les noves tecnologies com a part imprescindible del dia a dia dins l'aula.

Algunes de les eines de la Web 2.0 que empren són:

· Portafolis: per gravar les seves lectures i fer un seguiment de la seva evolució, per crear blocs individuals, blocs d'aula, blocs de projectes, etc.
· Wikis: per fer reculls de poemes per Sant Jordi.
· Audacity: per gravar-se recitant poemes, per editar entrevistes, etc.
· Picasa: per fer presentacions, per compartir recursos, per elaborar mapes conceptuals, etc.
· Pissarres digitals: per dibuixar, per fer exposicions, etc.
· Google: per fer recerca d'informació, per a cercar imatges, etc.
· Pixton: per editar còmics.
· Correu electrònic: per enviar i rebre correus, per practicar la lecto-escriptura i intercanviar experiències.
· Open Office: per elaborar documents i presentacions.
· Pàgines web: elaborades pels mestres amb instruccions sobre el procés de treball.
· Fotobabble: per fer pòsters o felicitacions.
· Skype: per compartir projectes amb altres escoles, converses amb altres països, etc.

Com ens demostra el CEIP Can Cantó el ventall de possibilitats és molt extens, això sí, és indispensable la formació per part del mestre, la preparació prèvia de totes les activitats i la motivació i implicació de tot l'equip educatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada