dimarts, 22 d’octubre de 2013

Drets d'autor i propietat intel•lectual a Internet

A la nostra societat actual, cada vegada és més comú l'ús de les noves tecnologies. I no només per a la recerca i consulta d'informació, sinó per a crear i dissenyar nous recursos (material multimèdia, blocs, webs, etc.). Per tot això, és molt important que comencem a plantejar-nos quin ús fem dels recursos que trobem a la xarxa

El primer pas cap a una bona utilització dels recursos és l'educació. Hem de conèixer quins són els recursos que podem emprar lliurement i on trobar-los. Així mateix, hem d'aprendre a citar les nostres fonts i l'autoria dels recursos que emprem.

Com a futurs mestres, hem d'actuar respectant aquesta autoria, per així poder transmetre aquest valor als nostres alumnes, és a dir, ser un bon model per a ells en l'ús de les noves tecnologies. Per exemple, cada vegada més a les escoles es treballa amb recursos oberts d'accés lliure i gratuït, com l'Open Office.

Per poder procedir amb correcció en relació a aquest tema és molt important, en primer lloc, conèixer els principis bàsics sobre propietat intel·lectual, així com saber identificar fonts de recursos legals citar l'autor de l'obra, diferenciar els tipus de llicències, etc. 

En base a la lectura de l'article "Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet para la Educación" de M.A. Suvires García i S. Ruiz Galacho, es pot dir que els dos principals drets dels autors són els drets morals, que són irrenunciables i intransferibles, i els drets patrimonials, que l'autor pot cedir a tercers per a la reproducció i distribució de l'obra.

Quant a les diferents llicències que existeixen, de més a menys restricció trobem:
  • Copyright: les obres tenen tots els drets reservats, en cas que no s'especifiqui el contrari. No és necessari cap logotip per indicar el Copyright.
  • Creative Commons: l'autor cedeix alguns drets a terceres persones. Hi ha diferents tipus, per exemple: Reconeixement (permeten l'explotació econòmica de l'obra); Reconeixement no comercial (aquelles llicències que cedeixen l'ús de l'obra sense cap finalitat lucrativa i citant sempre l'autoria de la mateixa), etc.
  • Domini públic: el termini de protecció de drets patrimonials expira 70 anys després de la mort de l'autor i l'obra pot ser emprada per qualsevol. 

Això ens ajudarà a saber distingir els diferents tipus de recursos que trobem a Internet i a escollir aquells que són lliures o que es poden emprar, sempre que citem la seva autoria. Aquesta tasca és complicada, ja que Internet és un espai on es comparteix molta informació, i molts recursos, i no sempre s'especifica el tipus de llicència que aquests tenen. 

Actualment, molts autors de blocs autoritzen a emprar els seus recursos, fins i tot, posen a l'abast del lector els HTML per a què tothom pugui emprar il·lustracions, imatges, fons, etc. per a dissenyar el nostre propi blog. A més, trobarem pàgines exclusives per a la recerca de recursos oberts, així com recerques avançades (per a exemple a Google) on podem triar recursos amb un tipus de llicència determinada. 

En definitiva, això ens durà un poc més de temps de recerca o de citació, però d'aquesta manera estem valorant la tasca dels autors i donant valor al treball i l'habilitat que suposa ser creatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada