dijous, 31 d’octubre de 2013

Avaluació recursos multimèdia

Com a mestres, hem d'aturar-nos per a avaluar els diferents recursos multimèdia que proposem als nostres alumnes d'Educació Infantil. Per començar, he avaluat un dels recursos multimèdia que vaig compartir la setmana pasada:


http://mestreacasa.gva.es/web/guest/52?p_p_id=101_INSTANCE_T7pw&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_T7pw_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_T7pw_redirect=%2Fweb%2Fguest%2F52%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_T7pw%26p_p_action%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_T7pw_keywords%3D%26_101_INSTANCE_T7pw_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_T7pw_andOperator%3Dtrue%26cur%3D23&_101_INSTANCE_T7pw_assetId=4700919179

Concretament, he emprat la graella que ens proposa el grup DIM (Didàctica, Innovació i Multimèdia) de la Universitat Autònoma de Barcelona per a avaluar aquest recurs.

dimecres, 30 d’octubre de 2013

Taller edició so

En aquest tercer taller pràctic ens hem submergit en el món de l'edició de so. Concretament, hem treballat amb el programa Audacity (us podeu descarregar la versió gratuïta a http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity).Durant aquesta setmana, hem après a manipular arxius d'àudio digital i hem creat una cunya radiofònica que inclou una música de fons, una locució amb veu i alguns efectes inserits. Per a realitzar la cunya he treballat amb n'Estela (www.estelacollmarques.blogspot.com.es) i ha estat tot un plaer, ens hem divertit molt. Aquest és el resultat, espero que us agradi!!


divendres, 25 d’octubre de 2013

Recursos multimèdia a la xarxa

La quantitat de recursos multimèdia que trobem a la xarxa per treballar en Educació Infantil són infinits. Hi ha recursos per a diferents edats i per a treballar gran diversitat de continguts.

Concretament, per a emprar amb infants de 6è d'E.I. he triat aquests dos jocs que treballen el mateix concepte: la lògica-matemàtica. Ambdós, són graelles de doble entrada i l'infant ha de pensar quina és la figura correcta per a cada casella. 

Sobretot, m'ha agradat per la senzillesa i claredat del disseny. Vull destacar la diferent manera de tractar el possible error de l'infant. En el primer joc, encara que dóna instruccions com "vuelve a intentarlo" o "fijate mejor", el precedeix un sonor "No" que pot arribar a desmotivar l'infant. En el cas del segon joc, quan l'infant s'equivoca, només un so el fa adonar-se'n de l'error.


A més, us vull recomanar Symbaloo com a eina per a la recerca de recursos multimèdia, ja que hi ha moltes pàgines on trobarem classificats els recursos per temes o per edats i, fins i tot, ens podem crear la nostra pròpia i tenir accés directe als recursos que ens agraden i que hem seleccionat prèviament.

 

dimarts, 22 d’octubre de 2013

Drets d'autor i propietat intel•lectual a Internet

A la nostra societat actual, cada vegada és més comú l'ús de les noves tecnologies. I no només per a la recerca i consulta d'informació, sinó per a crear i dissenyar nous recursos (material multimèdia, blocs, webs, etc.). Per tot això, és molt important que comencem a plantejar-nos quin ús fem dels recursos que trobem a la xarxa

El primer pas cap a una bona utilització dels recursos és l'educació. Hem de conèixer quins són els recursos que podem emprar lliurement i on trobar-los. Així mateix, hem d'aprendre a citar les nostres fonts i l'autoria dels recursos que emprem.

Com a futurs mestres, hem d'actuar respectant aquesta autoria, per així poder transmetre aquest valor als nostres alumnes, és a dir, ser un bon model per a ells en l'ús de les noves tecnologies. Per exemple, cada vegada més a les escoles es treballa amb recursos oberts d'accés lliure i gratuït, com l'Open Office.

Per poder procedir amb correcció en relació a aquest tema és molt important, en primer lloc, conèixer els principis bàsics sobre propietat intel·lectual, així com saber identificar fonts de recursos legals citar l'autor de l'obra, diferenciar els tipus de llicències, etc. 

En base a la lectura de l'article "Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet para la Educación" de M.A. Suvires García i S. Ruiz Galacho, es pot dir que els dos principals drets dels autors són els drets morals, que són irrenunciables i intransferibles, i els drets patrimonials, que l'autor pot cedir a tercers per a la reproducció i distribució de l'obra.

Quant a les diferents llicències que existeixen, de més a menys restricció trobem:
  • Copyright: les obres tenen tots els drets reservats, en cas que no s'especifiqui el contrari. No és necessari cap logotip per indicar el Copyright.
  • Creative Commons: l'autor cedeix alguns drets a terceres persones. Hi ha diferents tipus, per exemple: Reconeixement (permeten l'explotació econòmica de l'obra); Reconeixement no comercial (aquelles llicències que cedeixen l'ús de l'obra sense cap finalitat lucrativa i citant sempre l'autoria de la mateixa), etc.
  • Domini públic: el termini de protecció de drets patrimonials expira 70 anys després de la mort de l'autor i l'obra pot ser emprada per qualsevol. 

Això ens ajudarà a saber distingir els diferents tipus de recursos que trobem a Internet i a escollir aquells que són lliures o que es poden emprar, sempre que citem la seva autoria. Aquesta tasca és complicada, ja que Internet és un espai on es comparteix molta informació, i molts recursos, i no sempre s'especifica el tipus de llicència que aquests tenen. 

Actualment, molts autors de blocs autoritzen a emprar els seus recursos, fins i tot, posen a l'abast del lector els HTML per a què tothom pugui emprar il·lustracions, imatges, fons, etc. per a dissenyar el nostre propi blog. A més, trobarem pàgines exclusives per a la recerca de recursos oberts, així com recerques avançades (per a exemple a Google) on podem triar recursos amb un tipus de llicència determinada. 

En definitiva, això ens durà un poc més de temps de recerca o de citació, però d'aquesta manera estem valorant la tasca dels autors i donant valor al treball i l'habilitat que suposa ser creatiu.

dissabte, 19 d’octubre de 2013

Taller edició d'imatges

En aquest segon taller ens hem introduït en el maneig del programa per a edició d'imatges Gimp. En el link oficial http://www.gimp.org.es/us es pot descarregar el programa de manera gratuïta i, a més, podem consultar guies i tutorials molt pràctics.

Amb aquest programa podem editar les imatges, guardar-les en diferents formats, redimensionar-les, aplicar filtres, afegir altres capes, textos, etc.

Aquest taller pràctic ha constat de dues sessions. Una primera per a familiaritzar-nos amb el programa i les diferents eines i una segona sessió per posar-nos mans a l'obra manipulant una imatge. La nostra creació consistia en inserir un fons, afegir un o més rostres d'altra fotografia, incloure una imatge o gif, escriure un text i aplicar un filtre. Partint d'aquestes premisses, només calia afegir la nostra creativitat.

Aquesta ha estat la meva proposta...


Ah! I gràcies a aquest programa he pogut, finalment, crear la capçalera del meu blog que ja feia temps que volia canviar. El procediment ha estat molt semblat al de la pràctica del taller: un fons, inserir imatges, text i un filtre! Com que tinc tres blogs units he dissenyat la versió per a cada un d'ells.

I... aquí esta la meva nova imatge del blog. 
Animeu-vos a personalitzar el vostre blog!!

dimarts, 15 d’octubre de 2013

Experiència amb les TIC: CEIP Can Cantó

La metodologia emprada al CEIP Can Cantó (Eivissa) és un gran exemple d'Educació 2.0, és a dir, les noves tecnologies estan immerses dins el procés d'ensenyament-aprenentatge i fan que aquest sigui significatiu i dinàmic. Els infants no només aprenen a utilitzar les noves tecnologies, sinó que les empren com a eines per a construir el seu propi aprenentatge.

A la seva website (https://sites.google.com/site/lesticalceipcancanto/) ens expliquen com empren les TIC a la seva escola i ens proporcionen un gran recull d'experiències i recursos que ens poden servir per motivar-nos a introduir les noves tecnologies com a part imprescindible del dia a dia dins l'aula.

Algunes de les eines de la Web 2.0 que empren són:

· Portafolis: per gravar les seves lectures i fer un seguiment de la seva evolució, per crear blocs individuals, blocs d'aula, blocs de projectes, etc.
· Wikis: per fer reculls de poemes per Sant Jordi.
· Audacity: per gravar-se recitant poemes, per editar entrevistes, etc.
· Picasa: per fer presentacions, per compartir recursos, per elaborar mapes conceptuals, etc.
· Pissarres digitals: per dibuixar, per fer exposicions, etc.
· Google: per fer recerca d'informació, per a cercar imatges, etc.
· Pixton: per editar còmics.
· Correu electrònic: per enviar i rebre correus, per practicar la lecto-escriptura i intercanviar experiències.
· Open Office: per elaborar documents i presentacions.
· Pàgines web: elaborades pels mestres amb instruccions sobre el procés de treball.
· Fotobabble: per fer pòsters o felicitacions.
· Skype: per compartir projectes amb altres escoles, converses amb altres països, etc.

Com ens demostra el CEIP Can Cantó el ventall de possibilitats és molt extens, això sí, és indispensable la formació per part del mestre, la preparació prèvia de totes les activitats i la motivació i implicació de tot l'equip educatiu.

dilluns, 7 d’octubre de 2013

La cacera del tresor

Un exemple de proposta que respon a la vessant d'Educació 2.0 és la "Cacera del tresor", una pàgina web dissenyada pel mestre on apareixen una sèrie de preguntes i un llistat amb els links on els alumnes poden trobar les respostes. A més, al final, s'inclou la gran pregunta, la resposta de la qual emergeix de la comprensió de la informació i que requereix de reflexió per part de l'alumne, i fins i tot, d'una posada en comú si la tasca s'ha realitzat en grup.

A continuació, trobareu alguns enllaços que he trobat interessants per a treballar a Educació Infantil:

Educació 2.0.: marca, moda o nova visó de l'educació?

En aquesta primera entrada vull reflexionar sobre el capítol 1, de Julian Cabecero Almenara, extret del llibre "Web 2.0.: El uso de la web en la sociedad del conocimiento. Investigación e implicaciones educativas".

Segons l'autor, el terme Educació 2.0 fa referència a la nova manera d'ensenyar i aprendre que requereix la nostra societat actual, on els infant i els joves neixen i es desenvolupen envoltats de tecnologia. El més important no és la quantitat de tecnologia que ens rodeja, sinó el fet de com han d'enfrontar-se les institucions formatives a aquesta nova realitat.

Els ordinadors o els mòbils no són merament màquines sinó que són eines de comunicació social i una font d'informació inesgotable. Precisament per això, l'Educació 2.0 no fa referència només a l'ús de les noves tecnologies a les escoles, sinó que aporta una nova visió del procés d'ensenyament-aprenentatge. Un procés actiu, dinàmic, on el mestre és un guia i els alumnes aprenen per ells mateixos. Per una part, aprenent estratègies per avaluar i sintetitzar la informació que té al seu abast, i per altra part, construint-ne de nova a partir de la reflexió i del treball col·laboratiu.

Aquest procés d'Educació 2.0 requereix noves habilitats i competències per part dels mestres quant a noves tecnologies per poder seleccionar materials de qualitat, per crear situacions significatives i motivants i per poder avaluar els aprenentatges que aquest tipus de propostes esdevenen.